Priser

PRISER


Coaching


  • Kostnaden för coaching är 690 kr per timme.


  • Ett introduktionstillfälle är mellan 2-3 timmar (det kan låta mycket men det brukar vara en bra och viktig grund för fortsatt arbete.


  • Vanligtvis träffas man på en introduktion och sedan 2-5 tillfällen utöver det.


Telefonkonsulation 


  • Samtal via telefon eller skype: 45 minuter- 450 kronor


Familjestöd


  • Hembesök: 60 min - 700 kronor plus resekostnad.
  • Vid hemesök som omfattar många timmar skräddarsys kostnaden